Pravda, láska, víra a naděje ...

 

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

(Jan 3 : 16)

Křesťanský sbor Pyšely je

 

 

OTEVŘENÝ

Jsme otevřeným společenstvím křesťanů pro každého, kdo hledá nebo vyznáná svou víru v živého Boha Otce a jeho syna Pána Ježíše Krista

 

 

RODINNÝ

Setkáte se s Církví složenou převážně z rodin s dětmi žijících v Pyšelích a blízkém okolí

 

 

SLOUŽÍCÍ

Naše životy a společná setkávání jsou postaveny na vzájemné službě a pomoci bližnímu dle živého příkladu z BIBLE

Ježíš je pro mě vším ...

V mém životě se Ježíš Kristus stal opravdu vším. Vyvedl mě z marnosti tohoto světa a naplnil mě pokojem, který mi nikdo nemůže vzít ...

Radka Vaisová
členka KS Pyšely

VÍCE O NÁS

V co věříme

 

 

Věříme v jediného Boha, v jeho syna Pána Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Věříme, že Bible je jeho Slovo pro všechny bez rozdílu. Věříme, že všichni jsme od svého narození odloučeni od Boha a žijeme ve vzpouře proti němu.

 

Věříme, že lidé mají svobodnou vůli přijmout či odmítnout očištění nabídnuté Bohem skrze oběť jeho syna Ježíše Krista.

 

Věříme, že svou smrtí ukřižováním odstranil náš hřích před Bohem. Věříme v jeho zmrtvýchvstání, které potvrdilo úplného vítězství člověka nad smrtí. Věříme, že je Ježíš Kristus jedinou cestou ke smíření s Bohem.

 

 

Věříme v jednu, všeobecnou církev, která je společenstvím všech věřících v Ježíše Krista žijících v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Věříme, že svou církev vede živý Pán a Vládce Ježíš Kristus.

 

Hledal jsem víc než jen materiální hodnoty ...

V životě nejsou důležité jen materiální hodnoty. Mnohem více pro mě znamenají láska, víra a naděje. Díky víře v Krista mohu naplno zažívat lásku i naději ...

Martin Machek
Kazatel KS Pyšely

Kde nás najdete

Pravidelná nedělní bohoslužba
Den: Neděle
Čas: 10:00 - 12:00
Místo: Zaječice / Zajíček
Kalendář akcí
Pro: Bez omezení
Pravidelná Biblická hodina
Den: Čtvrtek
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: V domácnostech rodin
Kalendář akcí
Pro: Pro dospělé a mládež
Čtení pro veřejnost
Den: Není v tomto pololetí
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Neurčeno
Pro: Pro dospělé a mládež
Mládež
Den: Neděle
Čas: 18:00 - 20:00
Místo: Info na instagramu mládeže
Pro: Pro mládež od 15 - 25
Dorost
Den: Pátek
Čas: 19:00 - 20:00
Místo: U Havlíčků
Kalendář akcí
Pro: Pro děti od 11 - 14 let
Sborová dovolená
Den: 1x ročně
Čas: Pátek - Neděle
Místo:

Kalendář akcí

Pro: 0-100 let
Bratrská
Den: Každé 2 sudé úterý
Čas: 20:00-22:00
Místo: Kalendář akcí
Pro: Pro muže
Sesterská
Den: 1 pondělí v měsíci
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Kalendář akcí
Pro: Pro ženy
Tatínci s dětmi
Den: 2 x ročně
Čas: pátek - sobota
Místo: Různá místa v ČR
Kalendář akcí
Pro: Tatínci s dětmi

Setkání s Živým Bohem je výzva na celý život

Uvěřit ve zvěst o z mrtvých vstání Ježíše Krista, kterého poslal na zem Živý Bůh chce v dnešní době odvahu. Jakmile jsem to zažil, vím, že je to výzva na celý život ...

Petr Čapek
člen KS Pyšely

Aktuálně o nás

Novinky z instagramu

28. 06. 2020
VÍCE

Novinky z instagramu

18. 06. 2020
Shromáždění naruby
VÍCE

Novinky z instagramu

07. 06. 2020
Příští týden máme trochu netradiční shromáždění. Je naruby. Pořádají ho děti a mládež, budou…
VÍCE

Poznala jsem pravdu ...

Celý život jsem si kladla mnoho otázek, na které nebyly odpovědi. V Ježíši jsem poznala pravdu, která mě osvobodila a dala smysl života. Nyní už vím, proč jsem tady...

Kamila Havlíčková
členka KS Pyšely

Ozvěte se nám

 

 

Tomáš Havlíček
Starší sboru
Tel: 608 766 732

 

Lukáš Križko
Starší sboru
Tel: 739 946 973

 

Radka Vaisová
Účetní sboru
Tel: 603 119 157

 

Adresa nedělní Bohoslužby: Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67, Pyšely

Začínáme v 10 hod

Email: kspysely@gmail.com

 

 

DALŠÍ KONTAKTY

 

Všechny uvedené texty, informace a multimediální materíál, není-li uvedeno jinak, je ve vlastnictví KSPyšely a nelze je použít bez dalšího souhlasu KSPyšely. Webové stránky vznikly v roce 2015.

Video na pozadí bylo zakoupeno na http://market.envato.com/

Na stránkách jsou použity ikony z webové databáze https://icons8.com, na základě licence Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported.