Pravda, láska, víra a naděje ...

 

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

(Jan 3 : 16)

Křesťanský sbor Pyšely je

 

 

OTEVŘENÝ

Jsme otevřeným společenstvím křesťanů pro každého, kdo hledá nebo vyznáná svou víru v živého Boha Otce a jeho syna Pána Ježíše Krista

 

 

RODINNÝ

Setkáte se s Církví složenou převážně z rodin s dětmi žijících v Pyšelích a blízkém okolí

 

 

SLOUŽÍCÍ

Naše životy a společná setkávání jsou postaveny na vzájemné službě a pomoci bližnímu dle živého příkladu z BIBLE

Ježíš je pro mě vším ...

V mém životě se Ježíš Kristus stal opravdu vším. Vyvedl mě totiž z marnosti tohoto světa a naplnil můj život jistotou a pokojem, který mi nikdo nemůže vzít ...

Radka Vaisová
členka KS Pyšely

VÍCE O NÁS

V co věříme

 

 

Věříme v trojjediného Boha Otce, jeho syna Ježíše Krista i Ducha Svatého. Věříme, že je Bible záznamem neomylného Božího slova. Věříme, že jsou všichni lidé od narození odloučeni od Boha a žijí ve hříchu.

 

Věříme, že lidé mají svobodnou vůli přijmout či zcela odmítnout vykoupení ze hříchu nabídnuté Bohem Otcem skrze oběť jeho syna Ježíše Krista.

 

Věříme, že svou smrtí ukřižováním odstranil naši hříšnou podstatu před Bohem. Věříme v jeho zmrtvýchvstání, které potvrdilo úplného vítězství člověka nad smrtí. Věříme, že je Ježíš Kristus jedinou cestou k věčnému životu s Bohem darovanému v hojnosti (Jan 10 : 10).

 

Věříme v existenci jedné, všeobecné církve, která je společenstvím všech věřících v Ježíše Krista žijících v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Věříme, že svou církev vede živý Pán a Vládce Ježíš Kristus.

 

Hledal jsem víc než jen materiální hodnoty ...

V mém životě nejsou důležité jen materiální hodnoty. Mnohem více pro mě znamenají láska, víra a naděje. Díky víře v Pána Ježíše Krista mohu naplno zažívat lásku a naději ...

Martin Machek
Kazatel KS Pyšely

Kde nás najdete

Pravidelná nedělní bohoslužba
Den: Neděle
Čas: 10:00 - 12:00
Místo: Zaječice / Zajíček
Kalendář akcí
Pro: Bez omezení
Pravidelná Biblická hodina
Den: Čtvrtek
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: V domácnostech rodin
Kalendář akcí
Pro: Pro dospělé
Čtení pro veřejnost
Den: Dočasně pozastaveno
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Neurčeno
Pro: Pro dospělé
Večer pro motlitby
Den: Každý pátek
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Individuálně
Kalendář akcí
Pro: Pro každého
Dorost
Den: Každý pátek
Čas: 19:00 - 20:00
Místo: U Havlíčků
Kalendář akcí
Pro: 11 - 14 let
Sborová dovolená
Den: nedefinován
Čas: Pátek - Neděle
Místo:

Zatím neurčeno 
Kalendář akcí

Pro: 0-100 let
Bratrská
Den: Nahodile (info starší sboru)
Čas: Nedefinován (2 hod)
Místo: Nedefinováno
Kalendář akcí
Pro: Muži - členové sboru
Sesterská
Den: 1 pondělí v měsíci
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Nedefinováno
Kalendář akcí
Pro: Pro ženy
Tatínci s dětmi
Den: Nepravidelně
Čas: pátek - sobota
Místo: Různá místa v ČR
Kalendář akcí
Pro: Tatínci s dětmi

KALENDÁŘ AKCÍ

Setkání s Živým Bohem je výzva na celý život

Uvěřit ve zvěst o z mrtvých vstání Pána Ježíše Krista, kterého poslal na zem Živý Bůh chce v dnešní době nebojácnost a odvahu. Jakmile jsem to zažil, vím, že je to výzva na celý život ...

Petr Čapek
člen KS Pyšely

Poznala jsem pravdu ...

Celý život jsem si kladla mnoho otázek, na které nebyly žádné odpovědi. V Ježíši Kristu jsem poznala pravdu, která mě osvobodila a dala smysl života. Nyní už vím, proč jsem tady...

Kamila Havlíčková
členka KS Pyšely

Ozvěte se nám

 

 

Tomáš Havlíček
Starší sboru
Tel: 608 766 732
Email: kspysely@gmail.com

 

Lukáš Križko
Starší sboru
Tel: 739 946 973
Email: kspysely@gmail.com

 

Radka Vaisová
Účetní sboru
Tel: 603 119 157
Email: kspysely@gmail.com

DALŠÍ KONTAKTY

 

Všechny uvedené texty, informace a multimediální materíál, není-li uvedeno jinak, je ve vlastnictví KSPyšely a nelze je použít bez dalšího souhlasu KSPyšely. Webové stránky vznikly v roce 2015.

Video na pozadí bylo zakoupeno na http://market.envato.com/

Na stránkách jsou použity ikony z webové databáze https://icons8.com, na základě licence Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported.