"Hospodin je dobrotivý a přímý, hříšným ukazuje svou cestu. On vede pokorné cestou práva a pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví."      Žalm 25 : 8 -10

Titulní strana » O nás

Křesťanský sbor Pyšely

 

Církev Křesťanský sbor Pyšely je autonomním společenství křesťanů vyznávajících víru ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Společenství je samo odpovědné za řízení svých vlastních záležitostí a zcela samostatně nakládá se svým vlastnictvím. Je evidováno u Ministerstva kultury České republiky, IČO: 73633739, jako součást denominace Křesťanské sbory v České republice.

Své výdaje financuje plně z darů členů sboru. Není tedy žadatelem příspěvku na provoz od státu a také není žádatelem o restituční náhrady podle zákona č. 428/2012 Sb. 

 

Církev Křesťanské sbory

 

Křesťanské sbory jsou oficiálně registrovanou církví od roku 1956, ale jejich historie sahá mnohem dál. Na českém území začaly působit již na počátku 20 století jako jeden z proudů evangelikálního křesťanství a protestantismu.

Křesťanské sbory nelze považovat za "klasickou církev" s hierarchickou strukturou vedení. Je totiž volným sdružením samostatných křesťanských sborů - místních církví, které nemají žádné centrální vedení. Každý sbor je nezávislým společenstvím svobodných křesťanů určujícím si svá vlastní pravidla fungování. Spojujícím elementem místních Křesťanských sborů je podobný pohled na výklad Bible. Více o Křesťanských sborech naleznete i na Wikipedii.

 

Jak jsme vznikli

 

Historie sahá až do roku 2002, kdy začínáme po příchodu několika věřících rodin do Pyšel a okolí pořádat setkání nad studiem Bible a modlitební večery. Významným dnem byla pro nás neděle 21. 3. 2004, kdy se poprvé scházíme k nedělní bohoslužbě se slavením Večeře Páně (společné braní chleba a vína na připomenutí ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta). Prvním místem setkávání se stala Husova ulice v Pyšelích. Scházeli jsme se i v budově Městského úřadu v Pyšelích nebo v hospici Dobrého pastýře v Čerčanech.

Od roku 2014 se setkáváme v Rodinném centru Zajíček v Zaječicích, kam Vás srdečně zveme na pravidelné nedělní bohoslužby od 10 hodin. Dlouhodobě udržujeme kontakty s okolními křesťany a církvemi. Kromě nedělní bohoslužby s dětskou besídkou pro děti od 3 do 12 let pořádáme také pravidelná setkání ve čtvrtek nad Biblí, samostatná modlitební setkání a mnoho dalších, o kterých se více dozvíte v části "Akce".

Příspěvky na provoz církve KS Pyšely můžete zasílat na bankovní účet uvedený níže. Předem děkujeme za projevenou podporu.

 

Číslo bankovního účtu:   212 874 201 / 0300

Oficiální údaje:   Křesťanský sbor Pyšely, Husova 52, 251 67 Pyšely, IČO: 73633739