Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

16. 06. 2019
Dnešní Bohoslužbu měli ve své režii děti, jednou za rok totiž máme Bohoslužbu naopak, jako kázání jsme slyšeli i tento text... a víme, že jsme pozváni na slavnost, nepropasněme své pozvání. Požehnanou neděli
VÍCE

Novinky z instagramu

09. 06. 2019
Víkendový pobyt dorostu se staršími, spolu s Jonášem jsme zažívali povolání, útěk od Hospodina až ke smrti, pokání, znovu povolání, znovu pokání, tentokrát města Ninive a nakonec jsme se s Jonášem učili být milosrdní. Děkujeme Bohu za počasí a úžasný čas spolu.
VÍCE

Novinky z instagramu

28. 05. 2019
Posledních pár týdnů jsme měli sérii kázáních o Rút. Rút je věrná a jedna z prvních narážek na Ježíše ve Starém zákoně. Přečtěte si tuto působivou ale i romantickou knihu plné lásky.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 04. 2019
Dnešní kázání bylo o vzkříšení a životě, stejně jako Ježíš vstal z mrtvých i věřící jsou vzkříšení spolu s ním a přešli ze smrti ze života.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 04. 2019
O čem jsou Velikonoce? Co se slaví? Svátky jara, nebo Kristovo obětování?
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 04. 2019
Ježíš nás miloval dřív než jsme se narodili. Trpěl za nás na kříži, abych s ním potom mohli věčně žít.
VÍCE

Novinky z instagramu

18. 04. 2019
Dnešní Biblická byla ve znamení poslední večeře, kterou podle tradice připravili Machkovi. Na konec jsme četli Žalm 22. Požehnané Velikonoce všem lidem dobré vůle.
VÍCE

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 03. 2019
Přísloví 16 Nedělní kázání. Naslouchej a následuj Boha.
VÍCE