Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 03. 2019
Přísloví 16 Nedělní kázání. Naslouchej a následuj Boha.
VÍCE

Novinky z instagramu

01. 03. 2019
Děti z malé besídky vymodelovaly postavičky Davida a Goliáše s kterými potom zahrály divadlo aby si zapamatovaly tento biblický příběh. 1. Samuelova 17
VÍCE

Novinky z instagramu

12. 02. 2019
Jako sbor pořádáme i pobyt tatínků s dětmi, kdy maminky mají volno od dětí. Již tradičně jezdíme do Krkonoš do Františkova, jak na lyže tak na společné otevřenení Bible. Letos na téma Víra.
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 01. 2019
Jednou z části adventní neděle byla i scénka dvou pastýřů, našich starších. V krátké scénce objasnili vánoční příběh z pohledu dvou pastýřů když za nimi přišli andělé. Lukáš 2:10-11 Anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán.
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 01. 2019
Na pyšelském náměstí bylo spoustu dětí, jak od nás ze sboru, tak místních. Nabízeli jsme guláš, čaj, svařák, spoustu buchet ale třeba i náušnice vyrobené našimi sestrami a maminkami.
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 01. 2019
Druhý advent v Pyšelích. Na programu bylo i několik křesťanských písní. Jak koledy tak i něco novějšího. Byla moc příjemná atmosféra, lidé i mávali prskavkami do rytmu hudby.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 01. 2019
Dnešní nádherné svědectví Radky. 25 let už žije s Bohem. Před její maturitou, po rozvodu rodičů trpěla depresemi a strachem z budoucnosti. Měla tendenci utíkat před problémy, ale Bůh se jí ukázal a pomohl. Teď má rodinu, manžela s úžasnými dětmi. Díky boží milosti je vše možné. Pán Bůh nám chce pomoct a dát nám spoustu věcí, stačí je jen přijmout.
VÍCE

Slovo se stalo tělem

18. 01. 2019
Vánoce nebo-li svatá noc v adventním období nedočkavě očekáváme. Ta očekávání se často liší podle té či oné osoby a tudíž často nejsou jednotná a dochází přitom i ke zklamání. Milí čtenáři, nabízím vám tímto zamýšlením také jeden pohled, který vychází z křesťanské Bible. V první kapitole Janova evangelia se píše, že "slovo se stalo tělem" a tuto skutečnost narození Ježíše, který je tímto tělem, si připomínají křesťané právě o Vánocích.
 
Ti co navštívili letošní program druhého pyšelského adventu jistě neunikl rozhovor dvou pastýřů situovaný do v římské provincie Palestina v období velkého strádání a utlačování židovského obyvatelstva ze strany Římské říše. Židé již byli z tohoto stavu natolik skleslí, že přestali vnímat , jak Bůh k nim promlouvá. Židé očekávali Mesiáše, ale ne narozeného v jeslích, ale v královské zlaté postýlce a tak tehdejší hlavní náboženští představitelé ani nevnímali, že se jim narodil podle proroctví v Betlémě Immanuel, což znamená Bůh s námi. Protože nenaslouchali Božímu hlasu, tak tuto skutečnost ani nezaregistrovali, ale ti nejchudší (pasáci ovcí) tehdejší společnosti a cizinci (mudrcové z Východu) o narození Ježíše (hebrejsky Hospodin je spasení) věděli a šli se mu jako vládci a spasiteli poklonit.
 
Někdy mi to v té české společnosti také tak připadá, že nevnímáme existenci Boha a musíme se o něm dozvědět od cizinců a od lidí na okraji společnosti. Stejně jako tehdejší židé, tak i my dnes neslyšíme či neregistrujeme, že "slovo se stalo tělem" a tedy že Bůh tehdy před 2000 lety přišel k nám na Zemi, aby nám poukázal znovu na Boha. Vždyť si bez Boha nedokážeme to nejcennější, náš život, prodloužit ani o píď. A přesto Boha nevnímáme a z mysli postupně vytlačujeme. Jak je to pak možné, že i přesto všechno nás Bůh bere a počítá s námi. Protože Bůh je vždy věrný, i když my jsme stále nevěrní. On je stále s námi (Immanuel), i když my
jsme se od Něj odvrátili.
 
Ke vztahu musejí být vždy dva a více a tak trochu mě připadá, že teď je řada na nás. Bůh ten první krok učinil díky narození Ježíše nebo chcete-li Ježíška a dnes záleží na tom, jestli tedy Ježíši budeme naslouchat a věřit a nebo ne. Zprávu o Ježíšově životě si můžeme přečíst třeba v biblických evangeliích, kde se také dozvíme, že to narozené tělo Ježíšovo bylo ukřižováno za naše hříchy a ty jsou jednou pro vždy před Bohem smazány. Stačí uvěřit, že Ježíšovo tělo bylo obětováno i konkrétně za mne. Boha tím nezměníme, ale sebe ano. Milí adventníci, tímto vám všem přeji pokojné Vánoce s touhou a sílou k odhalení Ježíše jaký opravdu je a ne jen tím novorozencem v Betlémě, ale především Vaším osobním přítelem a spasitelem.
 
Pyšely, 11.12.2018