Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

21. 04. 2019
Dnešní kázání bylo o vzkříšení a životě, stejně jako Ježíš vstal z mrtvých i věřící jsou vzkříšení spolu s ním a přešli ze smrti ze života.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 04. 2019
O čem jsou Velikonoce? Co se slaví? Svátky jara, nebo Kristovo obětování?
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 04. 2019
Ježíš nás miloval dřív než jsme se narodili. Trpěl za nás na kříži, abych s ním potom mohli věčně žít.
VÍCE

Novinky z instagramu

18. 04. 2019
Dnešní Biblická byla ve znamení poslední večeře, kterou podle tradice připravili Machkovi. Na konec jsme četli Žalm 22. Požehnané Velikonoce všem lidem dobré vůle.
VÍCE

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

23. 03. 2019
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 03. 2019
Přísloví 16 Nedělní kázání. Naslouchej a následuj Boha.
VÍCE

Novinky z instagramu

01. 03. 2019
Děti z malé besídky vymodelovaly postavičky Davida a Goliáše s kterými potom zahrály divadlo aby si zapamatovaly tento biblický příběh. 1. Samuelova 17
VÍCE

Novinky z instagramu

12. 02. 2019
Jako sbor pořádáme i pobyt tatínků s dětmi, kdy maminky mají volno od dětí. Již tradičně jezdíme do Krkonoš do Františkova, jak na lyže tak na společné otevřenení Bible. Letos na téma Víra.
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 01. 2019
Jednou z části adventní neděle byla i scénka dvou pastýřů, našich starších. V krátké scénce objasnili vánoční příběh z pohledu dvou pastýřů když za nimi přišli andělé. Lukáš 2:10-11 Anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán.
VÍCE