Pravda, láska, víra a naděje ...

 

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

(Jan 3 : 16)

Křesťanský sbor Pyšely je

 

 

OTEVŘENÝ

Jsme otevřeným společenstvím křesťanů pro každého, kdo hledá nebo vyznáná svou víru v živého Boha Otce a jeho syna Pána Ježíše Krista

 

 

RODINNÝ

Setkáte se s Církví složenou převážně z rodin s dětmi žijících v Pyšelích a blízkém okolí

 

 

SLOUŽÍCÍ

Naše životy a společná setkávání jsou postaveny na vzájemné službě a pomoci bližnímu dle živého příkladu z BIBLE

Ježíš je pro mě vším ...

V mém životě se Ježíš Kristus stal opravdu vším. Vyvedl mě z marnosti tohoto světa a naplnil mě pokojem, který mi nikdo nemůže vzít ...

Radka Vaisová
členka KS Pyšely

VÍCE O NÁS

V co věříme

 

 

Věříme v Boha stvořitele všeho hnotného i nehmotného, věříme v jeho syna Pána Ježíše Krista, který žil na zemi, byl ukřížován a zemřel, ale přesto vstal z mrtvých. Věříme v Ducha Svatého přítomného zástupce živého Boha v životě člověka. Věříme, že Bible je zpráva o Bohu, živé Slovo, pro všechny lidi bez rozdílu. Věříme, že všichni jsme od svého narození ve vzpouře proti němu, naplnění hříchem.

 

Věříme, že lidé mají svobodnou vůli přijmout či odmítnout vztah nabídnutý Bohem, který se projevuje očištěním všech hříchů skrze oběť jeho Syna Ježíše Krista.

 

Věříme v jeho zmrtvýchvstání, které potvrdilo úplného vítězství člověka nad smrtí. Věříme, že je Ježíš Kristus cestou ke smíření s Bohem.

 

 

Věříme ve všeobecnou církev, která je společenstvím všech věřících v Ježíše Krista žijících v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Věříme, že svou církev vede živý Pán a Vládce Ježíš Kristus.

 

Hledal jsem víc než jen materiální hodnoty ...

V životě nejsou důležité jen materiální hodnoty. Mnohem více pro mě znamenají láska, víra a naděje. Díky víře v Krista mohu naplno zažívat lásku i naději ...

Martin Machek
Kazatel KS Pyšely

Kde nás najdete

Pravidelná nedělní bohoslužba
Den: Neděle
Čas: 9:30 - 11:00
Místo: Zaječice / Zajíček
Kalendář akcí
Pro: Bez omezení
Pravidelná Biblická hodina
Den: Čtvrtek
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: V domácnostech rodin
Kalendář akcí
Pro: Pro dospělé a mládež
Čtení pro veřejnost
Den: Není v tomto pololetí
Čas: 20:00 - 21:30
Místo: Neurčeno
Pro: Pro dospělé a mládež
Mládež
Den: Neděle
Čas: 18:00 - 20:00
Místo: Info na instagramu mládeže
Pro: Pro mládež od 15 - 25
Dorost
Den: Pátek nebo Neděle
Čas: 15:00 - 16:00
Místo: Info u Radky Vaisové
Kalendář akcí
Pro: Pro děti od 11 - 14 let
Sborová dovolená
Den: 1x ročně
Čas: Pátek - Neděle
Místo:

Kalendář akcí

Pro: 0-100 let
Bratrská
Den: Nepravidelně
Čas: 20:00-22:00
Místo: Kalendář akcí
Pro: Pro muže
Sesterská
Den: 1 pondělí v měsíci
Čas: 20:00 - 22:00
Místo: Kalendář akcí
Pro: Pro ženy
Tatínci s dětmi
Den: 1 x ročně
Čas: pátek - sobota
Místo: Různá místa v ČR
Kalendář akcí
Pro: Tatínci s dětmi

Setkání s Živým Bohem je výzva na celý život

Uvěřit ve zvěst o z mrtvých vstání Ježíše Krista, kterého poslal na zem Živý Bůh chce v dnešní době odvahu. Jakmile jsem to zažil, vím, že je to výzva na celý život ...

Lukáš Križko
člen KS Pyšely

Aktuálně o nás

Novinky z instagramu

16. 05. 2022
V neděli jsme četli text z Lukášova Evangelia, který následuje po návratu Pána Ježíše ze 40 denního…
VÍCE

Novinky z instagramu

09. 05. 2022
Včerejší bohoslužba byla ve znamení výzvy života směřující ke svátosti a posvěcování. Jde o…
VÍCE

Novinky z instagramu

24. 04. 2022
Dnešní kázání bylo na téma Přímluvce a jeho role v životě člověka. On nám ukáže v čem je hřích,…
VÍCE

Poznala jsem pravdu ...

Celý život jsem si kladla mnoho otázek, na které nebyly odpovědi. V Ježíši jsem poznala pravdu, která mě osvobodila a dala smysl života. Nyní už vím, proč jsem tady...

Kamila Havlíčková
členka KS Pyšely

Ozvěte se nám

 

 

Tomáš Havlíček
Starší sboru
Tel: 608 766 732

 

Lukáš Križko
Starší sboru
Tel: 739 946 973

 

Radka Vaisová
Účetní sboru
Tel: 603 119 157

 

Adresa nedělní Bohoslužby: Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67, Pyšely

V letním období probíhá nedělní bohoslužba v domácnostech rodin, prosím kontaktujte nás pro informace, rádi Vás uvidíme.

Začínáme v 9:30 hod

 

Email: kspysely@gmail.com

                

 

 

 

 

DALŠÍ KONTAKTY

 

Všechny uvedené texty, informace a multimediální materíál, není-li uvedeno jinak, je ve vlastnictví KSPyšely a nelze je použít bez dalšího souhlasu KSPyšely. Webové stránky vznikly v roce 2015.

Video na pozadí bylo zakoupeno na http://market.envato.com/

Na stránkách jsou použity ikony z webové databáze https://icons8.com, na základě licence Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported.