Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

11. 05. 2021
V neděli jsme řešili interaktivně na prvním off-line setkání, jak řešit spory a neshody. A došli jsme k jednoduchému, ale o to více účinné pravdě. Poznání není nad lásku. Poznání Boha a láska k bližnímu nám umožní hledat kompromis a neuvádět druhého do hříchu...
VÍCE

Novinky z instagramu

04. 05. 2021
Jak předat zvěst Evangelia těm, kteří nejsou nemocní a zdrcení? Jak vysvětlit sytému, že má hlad? I na tyto otázky jsme v neděli hledali odpověď v kázání Martina Machka https://youtube.com/channel/UCDMrcqAUyTAptssioYDIENg Odpověď je jako vždy překvapivá. Co je u lidí nemožné, tak to je u Boha vždy možné...
VÍCE

Novinky z instagramu

27. 04. 2021
V neděli jsme se ponořili do tématu ztrácení a nalézání. Ježíš odpovídá farizeům a zákoníkům na jejich pohoršení hned trojímy příběhy o ztrácení a nalézání a radosti. Jsme ztrácení? Neztrácíme se Bohu? Není někdo kolem nás ztracen? Jsme jako Farizeové a chráníme svou čistotu, nebo nám záleží na hledání ztracených duší?
VÍCE

Novinky z instagramu

26. 04. 2021
Tuto sobotu proběhlo online setkání sester z Křesťanských sborů. Záznam slova najdete už nyní na našem Youtube kanále: Křesťanský sbor Pyšely
VÍCE

Novinky z instagramu

22. 04. 2021
V neděli jsme si říkali o tom, jak je důležité rozpoznávat čas, čas setkání s Bohem, čas činit pokání a čas nést úrodu. Umíš rozpoznat čas?
VÍCE

Novinky z instagramu

11. 04. 2021
Naše ženy pořádají online setkání sester z Křesťanských sborů. Všechny jste srdečně zvány, těšíme se na vás. Přísloví 31:10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Přihlašte se prosím předem na Facebooku nebo na e-mail kamila.havlickova1@seznam.cz nebo v Google formuláři
VÍCE

Novinky z instagramu

11. 04. 2021
Dnes při kázání jsme se zamysleli nad tím, jestli existuje i třetí bratr, který se nikdy k Otci nevrátí, využije svobodu, aby zemřel daleko od domova nebeského Otce. Modleme se, aby se to nestalo.
VÍCE

Novinky z instagramu

04. 04. 2021
V neděli jsme si připomněli události spjaté se vzkříšením Pána Ježíše. Ženy přišli hledat jeho mrtvolu, ale našli něco jiného... Našli zvěst o živém Kristu. Koho ve svém životě hledáme? Živého nebo mrtvého Boha? S živým se můžeme setkat i nyní o Velikonocích.
VÍCE

Novinky z instagramu

31. 03. 2021
V neděli jsme se do hloubky dívali na postoj Hospodina k člověku a to že se sklání ke každému. Pan Ježíš se stal jedním z nás a v listu Židům je propojení právě s textem o Synu Člověka, přesto na něj Bůh stále pamatoval a povýšil jej nade vše.
VÍCE

Novinky z instagramu

21. 03. 2021
Jak je to s dezinformacemi a informačními bublinami. Je to něco nového, nebo jde o běžnou součást křesťanova života, dezinformace jsou bohužel s námi od počátku a musíme se naučit jim vyhýbat, a to tím, že se budeme potkávat s živým Bohem, tak jako Ježíš na Olivové hoře.
VÍCE