Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

05. 08. 2022
Minulou neděli jsme v rámci bohoslužby četli text ze skutků, kdy Pavel ukazuje na to jak znají Hospodina jako onoho neznámého Boha, kterého uctívají. Následně se posluchači rozdělují na 4 různé skupiny. Umíme lidem říci o Bohu tak, aby tomu rozuměli? Neznámí Bůh je pro lidi blíže než si myslíme.
VÍCE

Novinky z instagramu

22. 07. 2022
Nedêlní kázání bylo opět z Lukášova evangelia. Tentokrát bylo o slyšení a činění Slova. Slyším a rozumím tomu co slychávám v kázání nebo čtu? Dokážu udělat změnu ve svém životě? Jsem připraven se měnit na základě toho co slyším? Jsem schopen se měnit, nebo si o sobě myslím, že jsem dobrý a už jsem dokonalý? Známá nemoc křesťana je, že si myslí, že si už automaticky vše zaslouží, protože už něco vlastní, jako například spásu. Ale jediné, co máme od Boha je pouhá milost. Tak ať svítí naše slovo pred lidmi, ne skrze naši pýchu, ale skrze slovo, které mě proměňuje, nechám-li se...
VÍCE

Novinky z instagramu

12. 07. 2022
Nedêlní bohoslužba se dotkla tématu víry, ale nešlo jen o víru. Součástí byla o úvaha na téma našeho života. Setník prokázal víru, kterou neměl nikdo kolem něj. Předvedl i víc, miloval svého bližního, byl štědrý a byl pokorný. Zdálo by se, že je výjimečný, ale on je jen lidský, je přirozený. Jeho život naplňovala LÁSKA, POKORA a ŠTĚDROST. Všichni očekáváme, že takto bude jednat každý. Není výjimečný, je bežný, je normální. Je naplněn virou v Ježíše Krista.
VÍCE

Novinky z instagramu

09. 07. 2022
S potěšením sledujeme jak se náš sbor rozrůstá. Poslední setkání před prázdninami ☀️
VÍCE

Novinky z instagramu

07. 07. 2022
Prázdninový průběh nedělních bohoslužeb…
VÍCE

Novinky z instagramu

04. 07. 2022
Včera bylo téma kázání Ježíš mění náš život. Mění jej tak, že do něj vstupuje ve chvílích, kdy se to zdánlivě pro nás nehodí. Petr, dnešní hlavní postava, je unavený po večerní práci nedařilo se, nepřivezli nic, nebudou mít dnes jídlo a nezíská ani peníze na poplatky. Co si počít? Co bude dělat? Do jeho lodi vstupuje cizí člověk, již ho potkal, ale jak on může změnit jeho život a pomocí v aktuální krizi? Musel zažít zázrak. Kdo by lovil ryby přes den? Stalo se něco, co Petrovi změnilo život. Stejně mění Ježíš i život nám. Petr vyznává, že je Ježíš Kirios, to je výraz pro Hospodina. Petr poznal, že je Ježíš Bůh a na konci opouští vše, na čem byl doposud jeho život postaven loď i velký úlovek zajišťující pohodlný život na nějaký čas. Vidíš Ježíše ve svém život?
VÍCE

Novinky z instagramu

20. 06. 2022
V neděli nás v bohoslužbě provázeli dorostenci v rámci bohoslužby naruby. V rámci kázání jsme slyšeli Ježíšovu radu v tom, jak poznat falešné proroky. Lidí, kteří vypadají jako ovce, ale ve vnitř jsou vlci. Prorok je ten, který předává slovo Hospodinovo. Je ten, který interpretuje Hospodina. Ten falešný to nedělá dobře. Je poznat po ovoci. Dobrý prorok dává dobré ovoce, špatný prorok nemá ovoce. Jeho plody jsou trny a bodláčí. Trn píchá a zanechává rány, bodláčí se nalepí a nejde sundat. Zatěžuje. Prorok, který nenese ovoce, je jako strom, který má hodnotu pouze ve dřevě. Dřevo se hodí pouze k tomu. aby shořelo. Jak prorokukeme my. Jaké je mé proroctví, je plné trnů a lepí na člověka cokoliv, co ho zatěžuje? Nebo nesu ovoce? Jsme nositeli Slova Hospodinova, kterým je Pán Ježíš a vykládáme Bibli, jeho slovo, děláme to jako dobří proroci?
VÍCE

Novinky z instagramu

14. 06. 2022
Nedělní kázání bylo výjimečné. Za prvé bylo součástí společné bohoslužby v rámci ženské konference pořádané sestrami pyšelského křesťanského sboru, ale také tím, že se zabývalo Akvilou a Prošlou, dvěmi postavami nového zákona. které se zasloužili o růst církve. Obětovali svůj život podpoře Pavla a nových sborů a nasazovali pro jeho dílo svůj život. Tím jsou nám příkladem pro život v Kristu.
VÍCE

Novinky z instagramu

13. 06. 2022
⚠️INFORMACE O FULHAUSU⚠️ Z důvodu malé účasti je příměstský kemp zrušen. Snad se nám podaří v roce 2023 naplnit místa a budeme moct kemp znovu zrealizovat...
VÍCE

Novinky z instagramu

07. 06. 2022
V neděli jsme měli první mezinárodní kázání. Sergej, utečenec z Ukrajiny, nám na svátek Letnic, připomenul kdo je pro nás Such Svatý. Je to pomoc od Hospodina, abychom mohli zažívat jeho království již zde na zemi. Skrze něj zažíváme Jeho moc v nasich životech. Jsme jako opilí, radostí a touhou mluvit a jednat, protože již nejednám já, ale on. Nenechávejme vyschnout pramen jeho moci v nás!
VÍCE