Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

26. 07. 2021
Další díl Příběhu počátku se plynule přehoupl od ideálního stavu stvoření, kdy spolu ideálně funguje vztah Hospodina s člověkem mužem a ženou a celým dokonalým stvořením jsme se dostali do části Bible, kde se již jen bude řešit narušený vztah člověka a stvoření k Hospodinu. Princip vzpoury není jen principem Může a Ženy v ráji, ale je i našim principem. Stejně jako muž a žena i já si k ideálnímu stvoření něco přidávám, mám neustále potřebu Boha poučovat, Bojím se s ním setkat a na přímo s ním mluvit o mém problému a když už mě vyzve k tomu abych řekl co se se mnou stalo, tak mluvím raději o druhých, kteří to vše , podle mě způsobili. Jsem obětí, nebo přiznám vinu?
VÍCE

Novinky z instagramu

13. 07. 2021
Ve druhém díle Příběhů počátku jsme se zaměřili na vztah Hospodina s mužem a ženou. Není to totiž "jen" vztah může a ženy, ale od počátku šlo o vztah tři stran. vždyť stojí oba před Hospodinem nazí a čistí. A víte co byla první zaznamenaná slova člověka v Bibli? Nebyla o nebo k Hospodinu, ale o nebo k partnerovi. Ke svému obrazu, k tomu co teprve doplňuje naší podobu a stojí po našem boku.
VÍCE

Novinky z instagramu

07. 07. 2021
Léto jsme ve sboru zahájili novou sérii Příběhy počátků. V 5 kázáních se pokusíme znovu podívat jinými pohledy na úvodnich 11 Kapitol knihy Genesis a zasadit tyto příběhy do celkového kontextu Pentateuchu a Bible. První část jsme věnovali první zprávě o počátku světa. Ve které je základem nikoliv fakt samotného stvoření, ale především popis vztahu tvořícího Hospodina ke svému stvoření, vztahu Hospodina k Člověku a Člověka ke stvoření a jeho úkol plnit zemi. Základní otázkou nebylo to, jak Bůh tvoří, ale Proč tvoří. Protože o vzniku veškerého života se v celé Bibli mluví "pouze" v 1/2 kapitoly.
VÍCE

Novinky z instagramu

22. 06. 2021
V neděli jsme si připomněli, že žijeme v době milosti, která vede k milování Boha a bližního svého celou svou myslí a celou svou silou...
VÍCE

Novinky z instagramu

06. 06. 2021
Dnes jsme poznávali text v Římanch 2 kapitola, kde Pavel reaguje na text Jeremiáše, který připomíná každému, kdo hledá Hospodina že je dobré mít obřezané srdce.
VÍCE

Novinky z instagramu

05. 06. 2021
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 05. 2021
Znovu zase všichni spolu, na živo a na svém místě
VÍCE

Novinky z instagramu

29. 05. 2021
Minulou neděli jsme si připomínali svátek letnic. Duch svatý byl seslán lidem. Naplnění Duchem je důsledek naší víry v Boha Otce a ve spasitele Pána Ježíše Krista. Pak budeme moci uvádět lidí v úžas a mluvit jejich jazykem, aby jim jim mohli zvěstovat milosrdenství a spásu...
VÍCE

Novinky z instagramu

17. 05. 2021
V neděli jsme si osvěžili Důsledky / Svědectví naší Víry dle listu Janova 5. kapitoly.
VÍCE

Novinky z instagramu

11. 05. 2021
V neděli jsme řešili interaktivně na prvním off-line setkání, jak řešit spory a neshody. A došli jsme k jednoduchému, ale o to více účinné pravdě. Poznání není nad lásku. Poznání Boha a láska k bližnímu nám umožní hledat kompromis a neuvádět druhého do hříchu...
VÍCE