Úvodní strana » Aktuality

Novinky z instagramu

22. 06. 2021
V neděli jsme si připomněli, že žijeme v době milosti, která vede k milování Boha a bližního svého celou svou myslí a celou svou silou...
VÍCE

Novinky z instagramu

06. 06. 2021
Dnes jsme poznávali text v Římanch 2 kapitola, kde Pavel reaguje na text Jeremiáše, který připomíná každému, kdo hledá Hospodina že je dobré mít obřezané srdce.
VÍCE

Novinky z instagramu

05. 06. 2021
VÍCE

Novinky z instagramu

30. 05. 2021
Znovu zase všichni spolu, na živo a na svém místě
VÍCE

Novinky z instagramu

29. 05. 2021
Minulou neděli jsme si připomínali svátek letnic. Duch svatý byl seslán lidem. Naplnění Duchem je důsledek naší víry v Boha Otce a ve spasitele Pána Ježíše Krista. Pak budeme moci uvádět lidí v úžas a mluvit jejich jazykem, aby jim jim mohli zvěstovat milosrdenství a spásu...
VÍCE

Novinky z instagramu

17. 05. 2021
V neděli jsme si osvěžili Důsledky / Svědectví naší Víry dle listu Janova 5. kapitoly.
VÍCE

Novinky z instagramu

11. 05. 2021
V neděli jsme řešili interaktivně na prvním off-line setkání, jak řešit spory a neshody. A došli jsme k jednoduchému, ale o to více účinné pravdě. Poznání není nad lásku. Poznání Boha a láska k bližnímu nám umožní hledat kompromis a neuvádět druhého do hříchu...
VÍCE

Novinky z instagramu

04. 05. 2021
Jak předat zvěst Evangelia těm, kteří nejsou nemocní a zdrcení? Jak vysvětlit sytému, že má hlad? I na tyto otázky jsme v neděli hledali odpověď v kázání Martina Machka https://youtube.com/channel/UCDMrcqAUyTAptssioYDIENg Odpověď je jako vždy překvapivá. Co je u lidí nemožné, tak to je u Boha vždy možné...
VÍCE

Novinky z instagramu

27. 04. 2021
V neděli jsme se ponořili do tématu ztrácení a nalézání. Ježíš odpovídá farizeům a zákoníkům na jejich pohoršení hned trojímy příběhy o ztrácení a nalézání a radosti. Jsme ztrácení? Neztrácíme se Bohu? Není někdo kolem nás ztracen? Jsme jako Farizeové a chráníme svou čistotu, nebo nám záleží na hledání ztracených duší?
VÍCE

Novinky z instagramu

26. 04. 2021
Tuto sobotu proběhlo online setkání sester z Křesťanských sborů. Záznam slova najdete už nyní na našem Youtube kanále: Křesťanský sbor Pyšely
VÍCE