"Hospodin je dobrotivý a přímý, hříšným ukazuje svou cestu. On vede pokorné cestou práva a pokorné učí chodit po své cestě. Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví."      Žalm 25 : 8 -10

Titulní strana » O nás

Kdy se scházíme?

 

Nedělní bohoslužba

V neděli od 9:30 do 11:00 hodin v budově Rodinného centra Zajíček o.s. na adrese: Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67, Pyšely (Google mapy).

V letním období probíhá nedělní bohoslužba v domácnostech rodin, prosím kontaktujte nás pro informace, rádi Vás uvidíme.

Bohoslužba obsahuje:

  • Chvály  - písně, čtení textů z Bible a modlitby
  • Sdílení - individuální osobní zkušenosti ve víře
  • Dětská část - narozeniny, slovíčko, modtlitba s dětmi a dětská besídka (nedělní škola)
  • Kázání - slovo k lidem na různá životní a společenské témata s důrazem na život s Bohem
  • Večeře Páně (Památka) - společné lámání chleba a pití vína na připomenutí smrti a zmrtvých vstání Ježíše Krista
  • Modlitební část - společné modlitby za aktuální témata
  • Oznámení a závěrečné požehnání

Po bohoslužbě je vždy připraveno malé občerstvení.

 

Čtvrteční biblická a modlitební

Ve čtvrtek od 20:00 do 21:30. Probíráme vždy některou z knih nového nebo starého zákona. Setkáváme se v domácnostech rodin, prosím kontaktujte nás pro informace, rádi Vás uvidíme. Zároveň je Biblická přenášena i on-line přes ZOOM.

Čtvrteční biblická přes ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/84915617852?pwd=SG1OQ0lTaTI1THNaQmxzRW96SHZlQT09

Meeting ID: 849 1561 7852    /   Passcode: 973605

Začínáme ve 20:00 hod

 

 

 Mládež (CrossLife) 

V neděli od 18:00 do 20:00. Aktuální témata ze života mládežníků.

 

Dorost

V dle aktuálního kalendáře. Témata ze života dorosťáků. Kontaktujte prosím Radku Vaisovou 603 119 157 pro informace.

 

Kdo jsme?

 

Církev Křesťanský sbor Pyšely je jako součást denominace Křesťanské sbory v České republice. Zároveň je autonomním společenství křesťanů vyznávajících víru ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Společenství je samo odpovědné za řízení svých vlastních záležitostí a zcela samostatně nakládá se svým vlastnictvím. Je evidováno u Ministerstva kultury České republiky, IČO: 73633739

Své výdaje financuje plně z darů členů sboru. Není tedy žadatelem příspěvku na provoz od státu a také není žádatelem o restituční náhrady podle zákona č. 428/2012 Sb. 

 

Co je církev Křesťanské sbory?

 

Křesťanské sbory jsou oficiálně registrovanou církví od roku 1956, ale jejich historie sahá mnohem dál. Na českém území začaly působit již na počátku 20 století jako jeden z proudů evangelikálního křesťanství a protestantismu. V zahraničí jsou Křesťanské sbory známé jako Plymouth Brethren nebo Assemblies of brethren (Shromáždění bratří).

Křesťanské sbory nelze považovat za "klasickou církev" s hierarchickou strukturou vedení. Je totiž volným sdružením samostatných křesťanských sborů - místních církví, které nemají žádné centrální vedení. Každý sbor je nezávislým společenstvím svobodných křesťanů určujícím si svá vlastní pravidla fungování. Spojujícím elementem místních Křesťanských sborů je podobný pohled na výklad Bible. Více o Křesťanských sborech naleznete i na Wikipedii.

 

Jak jsme vznikli?

 

Historie sahá až do roku 2002, kdy začínáme po příchodu několika věřících rodin do Pyšel a okolí pořádat setkání nad studiem Bible a modlitební večery. Významným dnem byla pro nás neděle 21. 3. 2004, kdy se poprvé scházíme k nedělní bohoslužbě se slavením Večeře Páně (společné braní chleba a vína na připomenutí ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta). Prvním místem setkávání se stala Husova ulice v Pyšelích. Scházeli jsme se i v budově Městského úřadu v Pyšelích nebo v hospici Dobrého pastýře v Čerčanech.

Od roku 2014 se setkáváme v Rodinném centru Zajíček v Zaječicích, kam Vás srdečně zveme na pravidelné nedělní bohoslužby. Dlouhodobě udržujeme kontakty s okolními křesťany a církvemi. Kromě nedělní bohoslužby s dětskou besídkou pro děti od 3 do 12 let pořádáme také pravidelná setkání ve čtvrtek nad Biblí, samostatná modlitební setkání a mnoho dalších, o kterých se více dozvíte v části "Akce".

Příspěvky na provoz církve KS Pyšely můžete zasílat na bankovní účet uvedený níže. Předem děkujeme za projevenou podporu.

Číslo bankovního účtu:   212 874 201 / 0300

Oficiální údaje:   Křesťanský sbor Pyšely, Husova 52, 251 67 Pyšely, IČO: 73633739