Titulní strana » O nás

Kdo jsme?

Církev Křesťanský sbor Pyšely je součástí denominace Křesťanské sbory v České republice. Společenství lidí vyznávajících víru ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista.

Společenství je samo odpovědné za své řízení a zcela samostatně nakládá se svým vlastnictvím. Je evidováno u Ministerstva kultury České republiky a má vlasstní IČO: 73633739. Své výdaje financuje plně z darů členů sboru. Není tedy žadatelem příspěvku na provoz od státu

Jako sbor finančně podporujeme mnoho projektů v sociální oblasti, ale i podporu konkrétních misijních projektů u nás i v zahraničí.

 

Co je církev Křesťanské sbory?

Křesťanské sbory jsou oficiálně registrovanou církví od roku 1956, ale jejich historie sahá mnohem dál. Na českém území začaly působit již na počátku 20 století jako jeden z proudů evangelikálního křesťanství a protestantismu. V zahraničí jsou Křesťanské sbory známé jako Plymouth Brethren nebo Assemblies of brethren (Shromáždění bratří) a je blízko svým vyznáním k Církvi bratrské, Bratrské jednotě Babtistů nebo Křesťanskému společenství.

Křesťanské sbory nelze považovat za "klasickou církev" s hierarchickou strukturou vedení. Je totiž volným sdružením samostatných křesťanských sborů - místních církví, které nemají centrální vedení. Každý sbor je nezávislým společenstvím svobodných křesťanů určujícím si svá vlastní pravidla fungování. Spojujícím elementem místních Křesťanských sborů je podobný pohled na výklad Bible. Více o Křesťanských sborech naleznete i na Wikipedii.

 

Jak jsme vznikli?

Historie sahá až do roku 2002, kdy začínáme po příchodu několika věřících rodin do Pyšel a okolí pořádat setkání nad Biblí a modlitební večery. Významným dnem byla neděle 21. 3. 2004, kdy se poprvé scházíme k první nedělní bohoslužbě se slavením Večeře Páně. Scházeli jsme se v Husova ulice v Pyšelích, v budově Městského úřadu v Pyšelích nebo v hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Od roku 2014 se setkáváme v Rodinném centru Zajíček v Zaječicích. Dlouhodobě udržujeme kontakty s okolními křesťany a církvemi. Kromě nedělní bohoslužby s dětskou besídkou pro děti od 3 do 12 let pořádáme také pravidelná setkání ve čtvrtek nad Biblí, samostatná modlitební setkání a mnoho dalších, o kterých se více dozvíte v části "Akce".

 

Příspěvky na provoz církve KS Pyšely můžete zasílat na bankovní účet uvedený níže. Předem děkujeme za projevenou podporu.

Číslo bankovního účtu:   212 874 201 / 0300

Oficiální údaje:   Křesťanský sbor Pyšely, Husova 52, 251 67 Pyšely, IČO: 73633739

Nedělní bohoslužba:   Hospic Dobrého Pastýře - Nové komunitní centrum, Sokolská 584, Čerčany (9:30-11:00)